infobulletin 28-05-2020

Infobulletin 28 mei 2020

 

In dit infobulletin:

 
  • Start nieuwe directeur

  • Groepsindeling 2020-2021

  • Brief bestuur PlatOO


Belangrijke data
  • 1 juni 2e pinksterdag  
  • 2 juni start nieuwe directeur
 

Start nieuwe directeur

Volgende week dinsdag start onze nieuwe directeur Gabriëlla Buijs.

We gaan haar natuurlijk hartelijk verwelkomen in de ochtend. Voor jullie als ouders is het nog even geduld hebben voordat je haar kunt ontmoeten.

Zodra dit kan zullen we zeker een moment creëren zodat jullie kunnen kennismaken.

Tot die tijd kun je haar wel bereiken op ons telefoonnummer 0493-312780 of via haar mail: gabriella@dehasselbraamdeurne.nl

 

Groepsindeling 2020/2021

De groepsindeling voor het komende schooljaar is rond. Vanuit onze visie om het onderwijs anders in te richten zijn we steeds meer aan het samenwerken binnen de Units. Dit betekent dat er meer gekeken wordt naar het ontwikkelingsniveau en minder naar de leeftijd van de kinderen. We sluiten hiermee beter aan op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De leerkrachten dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid over een grotere groep kinderen.

Met deze visie op ons netvlies zijn we gaan kijken hoe we komend schooljaar het meest recht kunnen doen aan de ontwikkelingsbehoeften van al onze leerlingen binnen de Units. 

We zijn al enkele jaren bezig om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken. Denk aan speelmomenten voor groep 3 bij de kleuters en de rekenkringen. We zien een steeds beter onderwijsaanbod voor de kinderen in de Unit 1/2/3 door veel afstemming tussen de leerkrachten. Om de samenwerking nog verder uit te bouwen kiezen we er bewust voor om volgend schooljaar basisgroepen 1/2/3 te maken. De kinderen zullen dan herverdeeld worden over deze 3 groepen.

Ook in de unit 4/5 wordt nu gekeken hoe de kinderen het best tot hun recht kunnen komen. De basisgroepen blijven hier wel een groep 4 en twee groepen 5. 

De herverdeling van de kinderen in de units 1/2/3 en de nieuwe groepen 5 gaan we de komende periode weloverwogen maken. We houden daarbij rekening met zowel de sociaal emotionele als de didactische ontwikkeling van de kinderen. 

Ook in de Unit 6/7/8 gaat steeds meer samenwerkend en groepsoverstijgend aan het werk. deze basisgroepen blijven echter nog intact.

In onderstaand schema zien jullie de verdeling van de leerkrachten binnen de Units. 

Groepsindeling en leerkrachten 2020-2021

Groep 1/2/3 A: Sanne

Groep 1/2/3 B: Wilma en Resi

Groep 1/2/3 C: Anita/Annette

Groep 4: Hanny en Anke

Groep 5A: Maria en Susan

Groep 5B: Loes

Groep 6: Colleen en Margon

Groep 7A: Jelle

Groep 7B: Brita en Sophie

Groep 8: Lowie en KarinBijlage
brief bestuur aan ouders scholen weer open.pdf