Infobulletin 04-06-2020

Beste ouders,

Gisteravond heeft onze premier bekend gemaakt dat de scholen op 8 juni definitief weer volledig open zullen gaan. Dat betekent dat vanaf 8 juni alle kinderen weer elke dag naar school komen. In deze brief vinden jullie wat meer informatie over de komende periode. 

Continurooster

We zullen voor de rest van het schooljaar de gehele week een continurooster hanteren, dit zal zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur. De kinderen lunchen in de eigen klas met de eigen leerkracht. Op deze manier zorgen we ervoor dat er zo weinig mogelijk wisselingen zijn en dus minder contactmomenten. Graag jullie aandacht voor het meegeven van een gezonde lunch. Net als bij het "overblijven" geldt liever geen snoep en koeken. Bij warm weer ook denken aan een koeltasje/koelelement o.i.d.

BSO/ voor- en naschoolse opvang

Het Boerderijke, de Sportinstuif en Spring Kinderopvang blijven aansluiten op onze schooltijden en deze kun je zelf inschakelen voor en na school vanaf 14.00 uur. De BSO's zijn op de hoogte en kunnen door jullie benaderd worden voor de opvang. 

Planning

Niet alles gaat veranderen de komende periode, we blijven namelijk wel werken vanuit de Padlet. Dat is ons en de kinderen enorm goed bevallen. Met deze weekplanning hebben de kinderen veel meer eigenaarschap en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ook hebben ze keuze in de volgorde van hun taken. 

De schoolspullen

Alle schoolspullen moeten op maandag 8 juni weer terug naar school. We zullen m.b.v. de checklist controleren of alle schoolspullen er weer zijn. Het gaat dan om het volgende:

 • Chromebook die je geleend hebt van school met oplader 

 • Boeken, werkboeken, schriften 

 • Etui etc.

 • Overige schoolspullen 

Aangezien we met de padlet blijven werken blijft het eigen device meebrengen erg wenselijk, indien mogelijk (inclusief oplader).

Veiligheid

Het principe blijft dat we ook de komende periode zo min mogelijk contactmomenten willen hebben in de school. Voor dringende zaken kan er soms een uitzondering gemaakt gaan worden. Onderstaande afspraken gelden dus nog steeds:

 • Kinderen van de groepen 4 t/m 8 komen in principe zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis. 

 • Ouders komen niet het schoolplein op en dus de school niet in.

 • Kinderen kunnen afgezet en opgehaald worden op de zoen en zoef zone. Ouders blijven in de auto.

 • Kinderen kunnen ook een straat voor school afgezet en opgehaald worden.

 • Oudere kinderen nemen jongere broertjes en of zusjes mee naar school en naar huis.

 • Voor kinderen van groepen 1, 2 en 3 staan er twee leerkrachten buiten op het kleuterplein om ze naar binnen te begeleiden en naar hun ouder te begeleiden indien nodig.

 • Overige leerkrachten vangen de kinderen op in de klas. 

 • Contact tussen kinderen onderling, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

 • Contact tussen kinderen en leerkracht wordt zoveel mogelijk beperkt in het kader van de 1,5 meter afstand. In elke klas wordt door de leerkrachten zelf een ruimte (digibord/bureau) afgezet waar alleen de leerkracht komt.

 • Contact tussen volwassen mensen op school is op basis van de 1,5 meter maatschappij. 

 • Kamp gaat definitief niet door.

 • Voor groep 8 gelden uitzonderingen. Zij hebben een alternatief programma waarin ze proberen om op een leuke manier de basisschoolperiode af te sluiten.

Pauzes/buitenspelen

Elke ochtend rond 10 uur hebben de kinderen een kwartier pauze.

De middagpauze duurt 45 minuten. De kinderen eten een kwartier in de groep en spelen een half uur buiten. Het buitenspelen blijven we gestructureerd doen in groepen en in afgebakende gedeelten. We bekijken steeds opnieuw of we dit moeten aanpassen of kunnen versoepelen. 

Hygiëne

Alle huidige hygiënemaatregelen zoals structureel handen wassen en regelmatig poetsen/schoonmaken blijven van kracht.

In- en uitgangen

Wanneer de kinderen op school komen en de school weer verlaten verzoeken we hen van de volgende in- en uitgangen gebruik te maken:

Groepen 1,2,3: kleuteringang

Groepen 4,5,6A: achteringang bult

Groepen 6B,7,8: hoofdingang plein

Verkeersveiligheid

Onderstaande verkeersmaatregelen blijven gehandhaafd. 

 1. Auto's mogen alleen op de zoen en zoefzone kinderen afzetten. De Torteltuin en de Hork zijn fiets/wandelzone. Wat wel kan is dat je je kind een straat verder afzet bv op de Oplegger, de Struikheide of de Meent. 

 2. De afgelopen weken hebben er klaar-overs gestaan op de fietspaden. Bij het fietspad de Krullevaar/Peellandsingel blijven klaar-overs staan die de kinderen helpen bij het oversteken. 

 

Gezondheid

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat een ieder thuis blijft bij de volgende klachten:

• Verkoudheid.

• Niezen.

• Hoesten.

• Keelpijn.

• Moeilijk ademen.

• Koorts.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.

Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. 

Ziekmelden kan zoals gebruikelijk via ziekmelden@dehasselbraamdeurne.nl 

Verjaardagen en trakteren

Indien uw kind de komende periode jarig is kan de verjaardag weer gewoon op school gevierd worden. De verjaardagen zullen dan in de klas, zonder ouders, op een passende manier gevierd worden (geen handen geven met felicitaties). Trakteren is ook weer mogelijk indien het een voorverpakte traktatie betreft.

Gym

De komende periode zullen we bewegingsactiviteiten buiten verzorgen. We gaan nog niet gymmen in de Kubus. Het meebrengen van gymspullen is dan ook niet nodig.

Toetsen, verslagen en gesprekken

De methodetoetsen gaan we vanaf heden weer oppakken om zicht te krijgen op de ontwikkeling van onze kinderen. De meeste eindtoetsen van Cito worden dit jaar niet afgenomen en zullen we volgend jaar in september gaan afnemen. De groepen ½ starten weer met de observaties van de kijklijnen. De leestoetsen voor de groepen 3 en 4 en Cito rekenen voor de groepen 3 t/m 8 doen we nog wel. Dit doen we voor de beeldvorming zodat we voor deze vakken goed kunnen inschatten wat onze kinderen nodig hebben en we volgend schooljaar meteen effectief aan de slag kunnen gaan.  

We hebben besloten om eind van het jaar niet het volledige verslag mee te geven zoals u van ons gewend bent. We zullen een kort woord verslag maken met daarin een terugblik op het afgelopen schooljaar m.b.t. sociaal emotionele en didactische ontwikkeling van uw kind. We bespreken dit met de kinderen en geven dit mee op donderdag 25 juni. 

Op donderdag 2 juli zijn, zoals gepland, de facultatieve 10 minutengesprekken. Deze gesprekken zullen op afstand plaatsvinden. U kunt zichzelf hiervoor, naar behoefte, inschrijven. Ook de leerkracht zou u kunnen uitnodigen. De inschrijving zal ook via de digitale weg verlopen. Meer informatie hierover zal via het infobulletin volgen.

Adviesgesprekken voor groep 6/7. Voor deze gesprekken maken we een uitzondering. Het lijkt ons wenselijk om deze wel, op gepaste afstand, op school te laten plaatsvinden. De leerkracht maakt hiervoor een planning voor dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli. Mocht je dit niet prettig vinden kun je dit aangeven en dan plannen we een gesprek op afstand in.

Schoolfoto

Op 16 juni komt Linda Verstegen van Little Stars onze schoolfoto's maken. Dus op die feestelijke dag is het fijn als alle kinderen er spic en span uitzien.

Bieb op school

Vanaf 10 juni zal ook de bieb op school "de Letterflet¨ weer geopend worden. De kinderen kunnen dan weer boeken komen lenen. Het uitlenen van de boeken zal dan niet na school gebeuren maar elke woensdag een uurtje onder schooltijd. U kunt uw kind  op deze dag het biebpasje meegeven en uw kind gaat dan met de bieb vrijwilliger mee naar de bieb om boeken uit te zoeken. We willen u vragen om de geleende boeken niet op die woensdag in te leveren maar op de donderdag of vrijdag ervoor. Dat kan gewoon in de inleverbak. Zo kunnen we de boeken in quarantaine houden voordat we ze weer uitlenen. UIteraard kunt u ook weer met uw kind de centrale bibliotheek bezoeken. Echter geleende boeken van bieb op school moeten weer hier ingeleverd worden en boeken van de centrale bieb aldaar.

Studiedag

Op dinsdag 30 juni staat een studiedag gepland. Deze zal gewoon doorgaan en de kinderen hebben dan dus een vrije dag.

We kijken er erg naar uit om weer alle kinderen gelijktijdig te zien op school!

Vriendelijke groet,

Team OBS de Hasselbraam
Ingekomen stuk:

Heb je zin om een paar keer te komen voetballen en te ontdekken of voetballen bij ZSV iets voor je is? Kom dan proeftrainen bij ZSV! Dat kan ook in deze tijd!
Neem voor meer informatie of om aan te melden voor de proeftrainingen contact op met Daphne Knijnenburg van de jeugdcommissie van ZSV via  jeugdzaken@zsvzeilberg.nl
Of kijk voor meer informatie op  https://www.wakanutgeve.nl/1748/aanmelden-nieuwe-jeugdleden-en-info-proeftrainen/


Sportieve groetjes en wie weet tot binnenkort bij ZSV!

image.png