Ziekmelding

Als uw kind ziek is dan kunt u dat telefonisch/via school app doorgeven of via ziekmelden@dehasselbraamdeurne.nl.