Ziekmelding

Als uw kind ziek is dan kunt u dat telefonisch doorgeven of via ziekmelden@dehasselbraamdeurne.nl.