Anti pestprotocol

Ondanks de nodige inspanningen van leerkrachten, kinderen en ouders blijken toch nog steeds kinderen gepest te worden.
Wij hebben daarom op onze school een anti-pestprotocol.
Anti-pestprotocol .pdf