Ondersteuning op school

OBS de Hasselbraam investeert in een krachtige basisondersteuning. Het is onze opdracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het individuele kind. Kernwoorden hierbij zijn betrokkenheid, ontwikkeling en eigenheid. Vanuit een onderzoekende houding gaan we samen met kind en ouders/verzorgers op zoek naar mogelijkheden en kansen tot ontwikkeling passend bij de eigenheid van het kind.
OBS de Hasselbraam werkt daartoe met een ondersteuningsteam bestaande uit drie leerkrachten met expertise op het gebied van ondersteuning. Zij houden de helicopterview op de schoolbrede ondersteuning. Zij zijn aanspreekpunt voor leerkrachten bij interne en externe ondersteuningsmogelijkheden. Zij ondersteunen leerkrachten bij hulp(aan)vragen, observaties, analyses en diagnostisering. 

Binnen onze ondersteuningstructuur wordt uitgegaan van de vijf niveaus van ondersteuning (ondersteuningspiramide). 
Middels een cyclisch proces (pdca) kijken we samen naar kindkenmerken, onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, geboden aanbod, ontwikkeling, welbevinden en resultaten.
Op school beschikken we bovendien over een onderwijsassistente die de units ondersteunt.
Zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning richt zich op:
  • sociaal-emotionele en/of gedragsondersteuning
  • leer- en ontwikkelingsondersteuning
  • fysiek medische ondersteuning
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het schoolondersteuningsplan.