KinderMedezeggenschapsRaad

Jaarlijks worden in september in de groepen 5,6,7 en 8 verkiezingen gehouden voor de Torenkamer. Elke groep kiest uit hun midden twee kinderen. De directeur heeft drie keer per jaar overleg met de leden van de Torenkamer over uiteenlopende zaken. De leden hebben een adviserende rol.