Stichting PlatOO

OBS De Hasselbraam als onderdeel van stichting PlatOO 

 
PlatOO; ons bestuur 

PlatOO is het bestuur van de openbare basisscholen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Someren en drie scholen voor algemeen toegankelijk onderwijs in Nuenen en Son en Breugel. PlatOO staat voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in het zuidoosten van Noord-Brabant. 

 

PlatOO streeft binnen haar scholen naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, met veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. Naast cognitieve vakgebieden is er binnen het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ruimte voor creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind.  

In de visie en missie van PlatOO (Passie Prestatie PlatOO) gaan we uit van de pijlers, te weten 1) IEDEREEN is hier welkom! 2) Wij maken SAMEN het verschil! 3) Hier werken TROTSE vakmensen! 4) Wij zetten net dat stapje EXTRA! 
Stichting PlatOO; adresgegevens  

PlatOO openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs 

Deurneseweg 13, 5709 AH  Helmond, 0492-392112. 

Mailadres: info@platoo.nl, site: www.platoo.nl. 

  

PlatOO werkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.  

Het College van Bestuur wordt ingevuld door mw. S. Solak 

Bereikbaar via info@platoo.nl of 0492-392112 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

  • De heer F. van Engelen (voorzitter) 

  • Mevrouw K. Vogel 

  • De heer J. Boerenkamp 

  • Mevrouw D. Heeroma 

  • De heer W. van Kessel