Privacy

Responsible disclosure
Bij stichting PlatOO vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg
voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u
een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo
snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze
gebruikers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Klik hier voor de responsible disclosure

Privacyverklaring leerlingen/ouders
Als school hebben we te maken met naar personen te herleiden informatie. Daar gaan we zeer zorgvuldig mee om. 
We hebben een privacyverklaring ouders en leerlingen. Daarin staat o.a. welke gegevens wij verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en welke grondslag daarvoor is. Ook is er een lijst opgenomen met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben. 

Klik hier voor de privacyverklaring leerlingen/ouders 

Privacyverklaring website

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verwerken. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de website van OBS de Hasselbraam, ressorterend onder het bevoegd gezag van stichting PlatOO (Verwerkingsverantwoordelijke). U dient zich ervan bewust te zijn dat OBS de Hasselbraam niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

OBS de Hasselbraam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het privacybeleid ten aanzien van leerlingen op onze school verwijzen we naar onze ‘Privacyverklaring leerlingen en ouders/verzorgers’.

Klik hier voor de privacyverklaring website