Verlofaanvraag

Verlof aanvragen

Om voor u zoon/dochter verlof aan te vragen, kunt u via de basisschool-app een aanvraag doen. 

Vakantieverlof
Bij veel ouders/verzorgers bestaat onduidelijkheid over het aanvragen van verlof bij allerlei gelegenheden. Daardoor kunnen vervelende situatie ontstaan tussen ouders/verzorgers en de school. De folder 'Vakantieverlof. Geoorloofd of ongeoorloofd?' is uitgegeven door de gemeente met het oog om zulke misverstanden te voor komen.

U kunt deze folder hier downloaden.

Schema graad van verwantschap 
In de bovengenoemde folder wordt gesproken over 'bloed- en aanverwanten tot de 3e graad'. Dit heeft te maken met hoe direct u familie van iemand bent. Voor meer duidelijkheid hierover verwijs ik u naar het schema graad van verwantschap

Verklaring werkgever
Volgens de leerplichtwet kunnen leerplichtige leerlingen van de schoolbezoekplicht worden vrijgesteld om buiten de, voor de school vastgestelde, vakanties met hun ouders/verzorgers op vakantie te gaan. Hierbij moet de specifieke aard van het beroep van één van die ouders/verzorgers verhinderen, dat die ouder/verzorger tijdens de schoolvakantie vakantie kan opnemen. 
In dat geval vragen we u in dat geval het formulier vakantieverklaring zelfstandige/werkgever in te vullen.