Over de Hasselbraam

OBS de Hasselbraam en de omgeving 
De Hasselbraam is een openbare school voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De school is gestart in 1987 en sinds 1989 gehuisvest aan de Torteltuin. De school is gelegen in de wijk "d'n Heiakker".  De kinderen, die onze school bezoeken, komen voornamelijk uit deze wijk. Het centrum van de school is de hal met het podium. Rondom het podium zijn de elf leslokalen, de speelzaal, het balkon en de personele ruimte gelegen. 
Onze identiteit 
Een openbare school is toegankelijk voor ieder kind en zijn of haar ouders, ongeacht huidskleur, huiselijke omstandigheden, geloofsovertuiging, culturele achtergrond of mogelijkheden. We zijn allemaal gelijk en iedereen is van harte welkom! Een openbare school sluit zoveel mogelijk aan bij actuele, maatschappelijke gebeurtenissen. Samen met ouders, leerkrachten en kinderen geven wij vorm aan ons onderwijs. 

Waar komt de naam 'de Hasselbraam' vandaan?
Onze naam komt uit het boek 'Pluk van de Petteflet' van wijlen Annie M. G. Schmidt.  Zij heeft vele werken geschreven die een ieder kent. In Pluk van de Pettelflet komt een struik voor waaraan bramen groeien, de hasselbramen.
 
Deze bramen zijn erg bijzonder, want wanneer mensen daarvan eten, worden ze weer kind. Althans, ze hebben weer zin om net als kinderen te spelen. De Hasselbraam is in de eerste plaats een school voor kinderen. Een school waar kinderen het naar hun zin hebben. De kinderen zelf hebben daar (meestal) geen hasselbramen voor nodig. 

Ook de omliggende straatnamen zijn ontleend aan het boek. De Torteltuin, de Krullenvaar en de Hork zijn dus ook te vinden in het boek! Respectievelijk een park, een beest en het eiland waar de Krullenvaren leven!

Mocht je het boek niet kennen? Zeker een aanrader!