Over de Hasselbraam

OBS de Hasselbraam en de omgeving 
De Hasselbraam is een openbare school voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De school is gestart in 1987 en sinds 1989 gehuisvest aan de Torteltuin. De school is gelegen in de wijk "d'n Heiakker".  De kinderen, die onze school bezoeken, komen voornamelijk uit deze wijk. Het centrum van de school is de hal met het podium. Rondom het podium zijn de elf leslokalen, de speelzaal, het balkon en de personele ruimte gelegen.  
 

Onze identiteit 
Een openbare school is toegankelijk voor ieder kind en zijn of haar ouders, ongeacht huidskleur, huiselijke omstandigheden, geloofsovertuiging, culturele achtergrond of mogelijkheden. We zijn allemaal gelijk en iedereen is van harte welkom! Een openbare school sluit zoveel mogelijk aan bij actuele, maatschappelijke gebeurtenissen. Samen met ouders, leerkrachten en kinderen geven wij vorm aan ons onderwijs.  

 

Werkwijze op de Hasselbraam 

Vanuit onze visie op onderwijs werken we op OBS De Hasselbraam in units. Samen spelen, samen werken en samen (be)leven waarbij een groep leerkrachten samen verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en begeleiding van alle kinderen uit de unit. Op deze manier kan er beter worden aangesloten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
De kinderen zijn verdeeld over 3 units: Unit 123, unit 456 en unit 78. Om onze visie goed vorm te kunnen geven, hebben we ervoor gekozen om te werken vanuit basisgroepen 123. Op deze manier kan de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner gemaakt worden. Bovendien stimuleren wij hiermee dat kinderen zelfstandig leren werken en initiatieven leren nemen.