Dit zijn wij


Onze school staat in de wijk d’n Heiakker en telt rond de 230 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Ons gebouw is ruim opgezet met in het middelpunt een ontmoetingsplek met een podium. Hier komt jong en oud samen tijdens vieringen en om samen te werken en te spelen. Wekelijks is er een open podium waar ouders/verzorgers welkom zijn als publiek.  

In de onderbouw wordt er lesgegeven in een combinatiegroep 1-2-3, dit noemen wij unit 1-2-3. Vanaf groep 4 zijn er homogene groepen.  
In unit 1-2-3 wordt er gewerkt met een thematisch aanbod. Dit betekent dat de kinderen leren en werken middels een thema.  In de groepen 4 tot en met 8 wordt het lesaanbod aangeboden door gebruik te maken van verschillende lesmethodes.  

Ons team bestaat uit zo’n 20 enthousiaste gedreven professionals die dagelijks klaarstaan voor alle kinderen. Het team werkt samen in units. Dat wil zeggen dat zij gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van een grote groep kinderen (zo’n 3 tot 4 jaargroepen). Door wekelijks in gesprek te gaan over de vorderingen van de kinderen wordt er voortdurend gekeken naar het lesaanbod en daarbij passende hulp voor alle kinderen.  

Onze school staat bekend om de aandacht voor de brede ontwikkeling van het kind. Gedurende het schooljaar vinden er activiteiten plaats die aansluiten bij de interesses en talenten van de kinderen. Jaarlijks gaan alle kinderen op kamp. Iets waar zowel de kinderen als het team elk jaar naar uitkijken!  

De Hasselbraam kent een hoge ouderbetrokkenheid. Zo is er een ouderraad (OR) die bestaat uit een grote groep enthousiaste ouders/verzorgers die samen met het team activiteiten opzetten voor de kinderen. Tevens zijn er wekelijks een aantal vrijwilligers aanwezig op school die ook hun eigen waardevolle bijdrage leveren. Denk bijvoorbeeld aan hulp bieden in unit 1-2-3, ondersteunen bij lezen of hulp bij onze Bieb op School.