Ouderraad obs de Hasselbraam

De OuderRaad bestaat uit 8 ouders. Namens het team neemt Colleen Abram deel. Zij organiseren activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval.
In de kalender staan de data vermeld, waarop de OR vergadert en ook deze vergaderingen zijn openbaar.
U kunt contact opnemen via ORdehasselbraam@outlook.com