Stichting PlatOO

OBS De Hasselbraam als onderdeel van stichting PlatOO

OBS de Hasselbraam en de omgeving
De Hasselbraam is een openbare school voorkinderen van vier tot en met twaalf jaar. De school is gestart in 1987 en sinds 1989 gehuisvest aan de Torteltuin. De school is gelegen in de wijk "d'n Heiakker".  De kinderen, die onze school bezoeken, komen voornamelijk uit deze wijk. Het centrum van de school is de hal met het podium. Rondom het podium zijn de elf leslokalen, de speelzaal, het balkon en de personele ruimte gelegen.

Onze identiteit
Een openbare school is toegankelijk voor ieder kind en zijn of haar ouders, ongeacht huidskleur, huiselijke omstandigheden, geloofsovertuiging, culturele achtergrond of mogelijkheden. We zijn allemaal gelijk en iedereen is van harte welkom! Een openbare school sluit zoveel mogelijk aan bij actuele, maatschappelijke gebeurtenissen. Samen met ouders, leerkrachten en kinderen geven wij vorm aan ons onderwijs.
 

PlatOO; ons bestuur

PlatOO is het bestuur van de openbare basisscholen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Someren en drie scholen voor algemeen toegankelijk onderwijs in Nuenen en Son en Breugel. PlatOO staat voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in zuidoost Noord-Brabant.

PlatOO streeft binnen haar scholen naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, met veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. Naast cognitieve vakgebieden is er binnen het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ruimte voor creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind. 

In de visie en missie van PlatOO (Passie Prestatie PlatOO) gaan we uit van de pijlers, te weten 1) IEDEREEN is hier welkom! 2) Wij maken SAMEN het verschil! 3) Hier werken TROTSE vakmensen! 4) Wij zetten net dat stapje EXTRA!

 

Stichting PlatOO; adresgegevens 

PlatOO openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs

Deurneseweg 13, 5709 AH  Helmond, 0492-392112.

Mailadres: info@platoo.nl, site: www.platoo.nl.

 

PlatOO werkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. 

Het College van Bestuur wordt ingevuld door mw. A.M.B. Martens (voorzitter), Helmond.

Bereikbaar via info@platoo.nl of  06-53569189.

 

In de Raad van Toezicht zijn de volgende personen benoemd:

Dhr. F. van Engelen, Weert (voorzitter)

Dhr. J. Boerenkamp, Eindhoven

Mw. K. Ali, Veldhoven 

Mw. M. van der Smissen, Eindhoven

Dhr. R. van der Zanden, Helmond

 

Voor alle bestuurszaken kunt u zich wenden tot het secretariaat van het College van Bestuur, bereikbaar op het bestuurskantoor, Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond, 0492-392112 of via secretariaat@platoo.nl